เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ และวาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง เหล็กหล่อ สแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ
06-4963-6558 ติดต่อฝ่ายขาย
@aquatechsupply แอดไลน์สอบถาม

งานท่อพลาสติก – Plastic Pipework

เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ


1. การใช้งานของท่อพลาสติก

ท่อพลาสติก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อลำเลียงสารที่สามารถไหลได้ เช่น ของเหลว และก๊าซ (ของเหลว) ของเหลวข้น ผง และ มวลของของแข็งขนาดเล็ก ตัวอย่าง เช่น น้ำดื่ม น้ำเสีย สารเคมี ของเหลวให้ความร้อน และของเหลวหล่อเย็น อาหาร ของเหลวบริสุทธิ์พิเศษ ของเหลวข้นเหนียว ก๊าซ อากาศอัด การชลประทาน ระบบท่อแรงดันพลาสติก และการใช้งานระบบสุญญากาศ

บทความนี้จะทำให้คุณได้ทราบข้อมูลของ ท่อพลาสติก (Plastic Pipework) ได้มากขึ้น ดังนี้

2. ประเภทท่อพลาสติก

ท่อพลาสติกมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่

• ท่อผนังทึบ (Solid wall pipe)

ท่ออัดรีด ประกอบด้วย วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่เป็นเนื้อเดียวกัน หนึ่งชั้น ซึ่งพร้อมใช้งานในท่อส่ง

• ท่อผนังที่มีโครงสร้าง (Structured wall pipe)

ท่อและข้อต่อผนังที่มีโครงสร้าง และวัสดุตามข้อกำหนดทางกายภาพ ทางกล และประสิทธิภาพ โครงสร้างผนังท่อมีการแก้ไขปรับแต่งเพื่อให้มีใช้งานที่หลากหลาย และส่วนใหญ่ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

• ท่อกั้น (Barrier pipe)

ท่อที่มีชั้นโลหะซึ่งมีความยืดหยุ่น อยู่ตรงกลางที่ยึดติดกันสามชั้น ป้องกันไม่ให้ออกซิเจนแทรกซึมวัสดุและเข้าสู่ระบบน้ำ ลดความเสี่ยงของการกัดกร่อน

ระบบท่อพลาสติกส่วนใหญ่ทำจากวัสดุเทอร์โมพลาสติก วิธีการผลิตเกี่ยวข้องกับการหลอมวัสดุ ขึ้นรูป และเย็นลง โดยปกติแล้วท่อจะถูกผลิตขึ้นโดยการอัดรีด

3. มาตรฐานท่อพลาสติก

ระบบท่อพลาสติกตอบสนองความต้องการบริการที่หลากหลาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับระบบท่อพลาสติกจัดทำขึ้นภายในคณะกรรมการมาตรฐาน CEN/TC155 ข้อกำหนดเหล่านี้อธิบายไว้ในชุดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรปสำหรับแต่ละการใช้งานควบคู่ไปกับคุณลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น

 • การลำเลียงน้ำดื่ม : ตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย
 • การลำเลียงก๊าซ : ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสูงสุด
 • ท่อพลาสติกสำหรับความร้อนแบบแผ่รังสี และความร้อนใต้พื้น : ต้องทนต่ออุณหภูมิได้ยาวนานหลายทศวรรษ
 • การใช้ท่อระบายน้ำ : ต้องทนต่อสารเคมีได้สูง

ท่อพลาสติกสามารถตอบสนองความต้องการตามการใช้งาน ตลอดอายุการใช้งานควรมีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย และปัจจัยที่สำคัญ คือ การรักษาระดับคุณภาพของท่อพลาสติกให้สูงอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานที่แตกต่างกัน และพื้นที่ฐานที่สำคัญ 2 ประการ คือ ประสิทธิภาพของท่อพลาสติกควรมีความยืดหยุ่น และมีอายุการใช้งานยาวนาน

4. วัสดุที่ใช้ของท่อพลาสติก

 • ABS – อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
 • CPVC – คลอริเนต โพลิไวนิล คลอไรด์
 • HDPE – โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นสูง
 • PB-1 – โพลีบิวทิลีน
 • PE – โพลิเอทิลีน ที่มีความหนาแน่นต่างๆ กัน ซึ่งย่อมาจาก LDPE, MDPE และ HDPE (โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ปานกลาง และสูง)
 • PE-RT – โพลิเอทิลีนของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
 • PEX – พอลิเอทิลีนที่มีพันธะที่เชื่อมโยงโซ่พอลิเมอร์
 • PP – โพลีโพพีลีน
 • PVDF – โพลีไวนิลลิดีน ไดฟลูออไรด์
 • UPVC – โพลีไวนิล คลอไรด์ ไม่ใช้โพลิเมอร์พลาสติก

5. ลักษณะวัสดุของท่อพลาสติก

• ท่อเอบีเอส ABS Pipe (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

ใช้สำหรับลำเลียงน้ำดื่ม ของเหลวข้น และสารเคมี ส่วนใหญ่มักใช้สำหรับท่อระบายอากาศ ใช้ในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -40 °C ถึง +60 °C เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติก และได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1950 เพื่อใช้ในแหล่งน้ำมันและอุตสาหกรรมเคมี ความแปรปรวนของวัสดุ และความคุ้มค่าด้านต้นทุน ทำให้เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ได้รับความนิยม สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานที่หลากหลาย โดยการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของส่วนประกอบทางเคมีแต่ละอย่าง ส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงกระแทก และความแข็งแกร่งสูง วัสดุนี้ยังใช้ในระบบท่อไร้แรงดันสำหรับดินและของเสียได้ด้วย

• ท่อซีพีวีซี CPVC Pipe (Chlorinated Polyvinyl Chloride)

สามารถทนต่อกรด ด่าง เกลือ พาราฟินไฮโดรคาร์บอน ฮาโลเจน และแอลกอฮอล์หลายชนิด ไม่ทนต่อตัวทำละลาย เช่น อะโรเมติกส์ และคลอรีนไฮโดรคาร์บอนบางชนิด สามารถบรรทุกของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า uPVC โดยมีอุณหภูมิการทำงานสูงสุดถึง 200 °F (93.3 °C) เนื่องจากเกณฑ์อุณหภูมิที่สูงกว่า และความทนทานต่อสารเคมี CPVC จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกวัสดุหลักที่แนะนำสำหรับการขนส่งทางน้ำและของเหลวในที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

• ท่อเฮชดีพีอี HDPE Pipe (High-Density Polyethylene)

มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และน้ำหนักเบา มีอัตราการรั่วซึมเป็นศูนย์เมื่อเชื่อมเข้าด้วยกัน

• ท่อพีบี PB Pipe (polybutylene)

ใช้ในระบบท่อแรงดันสำหรับน้ำร้อน และน้ำเย็น แบบใช้ฉนวนติดตั้งแยก และใช้ในระบบทำความเย็น-ความร้อนที่พื้นผิว คุณสมบัติหลัก ได้แก่ สามารถเชื่อมได้ ทนต่ออุณหภูมิ มีความยืดหยุ่น และทนต่อแรงดันน้ำสูง

PB 125 เป็นมาตรฐานชนิดหนึ่ง มีความแข็งแรงขั้นต่ำที่ต้องการ (MRS) 12.5 MPa นอกจากนี้ยังมีการส่งผ่านสัญญาณรบกวนต่ำ การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้นต่ำ ไม่มีการกัดกร่อน และการกลายเป็นปูน

• ท่อพีอี PE Pipe (polyethylene)

ประสบความสำเร็จในการใช้เพื่อการลำเลียงน้ำดื่ม และน้ำเสีย ของเสียอันตราย และก๊าซอัดอย่างปลอดภัยมาเป็นเวลาหลายปี ท่อ PE มี 2 แบบ คือ ท่อ HDPE (high density polyethylene) และ PEX (cross-linked polyethylene) ที่ทนความร้อนได้มากกว่า HDPE

มีการใช้ท่อ PE ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1950 ท่อ PE ผลิตขึ้นจากการรีดขึ้นรูปหลายขนาด ท่อ PE มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และเชื่อมง่าย พื้นผิวภายในเรียบช่วยให้ไหลลื่นได้ดี การพัฒนาวัสดุอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยบริษัทสาธารณูปโภคด้านน้ำ และก๊าซรายใหญ่ทั่วโลก

นอกจากนี้ สำหรับวัสดุท่อ PE การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี

• ท่อพีอีเอกซ์ PEX Pipe (cross-linked polyethylene)

มักเรียกกันว่า XLPE หรือ PEX เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ ได้รับการพัฒนาในปี 1950 มีการใช้ท่อในยุโรปตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา มักให้มาในรูปแบบคล้ายขดลวด มีความยืดหยุ่นและสามารถติดตั้งรอบโครงสร้างได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฟิตติ้ง มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิตั้งแต่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนถึงเกือบเดือด ทำให้เป็นวัสดุท่อที่เหมาะสำหรับการติดตั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ท่อนำความร้อน และการทำความร้อนใต้พื้น ละลายน้ำแข็ง และทำความเย็นบนเพดาน

• ท่อพีอี-อาที PE-RT Pipe (Polyethylene of Raised Temperature)

ช่วยขยายคุณสมบัติดั้งเดิมของ PE ให้มีความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิสูง โดยการออกแบบโมเลกุลพิเศษ และการควบคุมกระบวนการผลิต ความต้านทานต่ออุณหภูมิต่ำหรือสูงทำให้ PE-RT เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานท่อน้ำร้อน และน้ำเย็นที่หลากหลาย

• ท่อพีพี PP Pipe (polypropylene)

เหมาะสำหรับใช้กับอาหาร น้ำดื่ม และน้ำบริสุทธิ์พิเศษ เช่นเดียวกับ ในอุตสาหกรรมยา และเคมี วัสดุ PP เป็นเทอร์โมพลาสติกโพลีเมอร์ที่ทำจากโพรพิลีน มันถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปี 1950 และถูกใช้สำหรับท่อมาตั้งแต่ปี 1970 เนื่องจากทนต่อแรงกระแทกได้สูง ประกอบกับความแข็งที่ดี และทนต่อสารเคมีสูง ทำให้ท่อ PP นี้เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทิ้ง ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี อยู่ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่สูงถึง 60 °C (140 °F) (ต่อเนื่อง) ทำให้วัสดุนี้เหมาะสำหรับระบบระบายน้ำภายในอาคารสำหรับดินและของเสีย ส่วนวัสดุเกรด PP พิเศษที่รับอุณหภูมิสูงถึง 90 °C (194 °F) (ระยะสั้น) ทำให้วัสดุดังกล่าวเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการจ่ายน้ำอุ่นภายในบริษัท

• ท่อพีวีดีเอฟ PVDF Pipe (Polyvinylidene Difluoride)

เป็นเทอร์โมพลาสติกฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ไม่ทำปฏิกิริยา การใช้งานทนทานต่อสารเคมี และความร้อนได้ดีเยี่ยม การผลิตท่อพลาสติกเรซิน PVDF ใช้กระบวนการโพลิเมอไรเซชันของโมโนเมอร์ไวนิลดีนฟลูออไรด์ จากนั้นนำเรซิน PVDF ไปทำท่อ PVDF และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมาก

อุตสาหกรรม และการใช้งานเลือกใช้ท่อ PVDF เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉื่อย และทนทาน ท่อ PVDF ถูกใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี เนื่องจาก ความสามารถในการวางสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อน การใช้งานอื่นๆ เช่น งานที่มีความบริสุทธิ์สูง การผลิตสารกึ่งตัวนำ อิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า การพัฒนาด้านเภสัชกรรม และการแปรรูปกากนิวเคลียร์

ข้อมูลจำเพาะของท่อ PVDF และคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพอนุญาติให้ท่อ PVDF ได้ถึง 248 °F (120 °C) ภายใต้สภาวะของระบบที่มีแรงดัน ท่อ PVDF ไม่รองรับการเจริญเติบโตของเชื้อรา ต่างจากท่อเทอร์โมพลาสติกทั่วไปอื่นๆ (uPVC, CPVC, PE, PP) ท่อ PVDF ไม่ไวต่อแสงยูวีหรือความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของโอโซน ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาว

• ท่อยูพีวีซี uPVC Pipe (Unplasticized Polyvinyl Chloride)

PVC-U เป็นวัสดุเทอร์โมพลาสติกที่ได้จาก เกลือและเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไป วัสดุท่อ uPVC มีประวัติยาวนานที่สุดของวัสดุพลาสติกทั้งหมด ท่อ uPVC แรกผลิตขึ้นในทศวรรษที่ 1930 เริ่มต้นในปี 1950 มีการใช้ท่อ uPVC เพื่อทดแทนท่อโลหะที่สึกกร่อน และด้วยเหตุนี้จึงนำน้ำดื่มสะอาดมาสู่ประชากรในชนบทและเมืองในเวลาต่อมาที่เติบโตขึ้น ท่อ uPVC ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสำหรับน้ำดื่มตามมาตรฐาน NSF 61 และใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับท่อส่งน้ำ และท่อส่งทั่วอเมริกาเหนือและทั่วโลก อนุญาตให้ใช้ uPVC สำหรับท่อทิ้งขยะในบ้าน และเป็นท่อที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับท่อระบายน้ำสุขาภิบาล

การใช้งานแรงดัน และไม่ใช่แรงดัน ในด้านท่อระบายน้ำ ดินและของเสีย ก๊าซ (แรงดันต่ำ) และการป้องกันสายไฟ การมีส่วนร่วมของวัสดุในการสาธารณสุข สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีความสำคัญ

ท่อยูพีวีซี (uPVC Pipe) มีความทนทานต่อสารเคมีสูงตลอดช่วงอุณหภูมิการทำงาน โดยมีช่วงแรงดันใช้งานกว้าง รายงานอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่ 140 °F (60 °C) และแรงดันใช้งานสูงสุด: 450 psi (3,100 kPa) เนื่องจากคุณลักษณะด้านความแข็งแรงในระยะยาว ความแข็งสูงและประสิทธิภาพด้านต้นทุน ระบบท่อ uPVC จึงมีสัดส่วนการติดตั้งท่อพลาสติกจำนวนมาก

6. อายุการใช้งานของระบบท่อพลาสติก

ท่อพลาสติกมีการใช้งานมากว่า 50 ปี อายุการใช้งานที่คาดการณ์ของระบบท่อพลาสติกเกิน 100 ปี

วัสดุท่อพลาสติกได้รับการจำแนกตามการทดสอบแรงดันในระยะยาวเสมอ เวลาความล้มเหลวที่วัดได้ซึ่งเป็นผลมาจากความเค้นในผนังท่อได้แสดงให้เห็นในรูปแบบที่เรียกว่า Regression Curves

การคาดคะเนตามเวลาความล้มเหลวที่วัดได้มีการคำนวณถึง 50 ปี ความเครียดจากความล้มเหลวที่คาดการณ์ไว้เมื่ออายุ 50 ปี ถือเป็นพื้นฐานสำหรับการจำแนกประเภท เรียกว่า MRS, Minimum Required Stress, ที่ 50 ปี

7. ความล้มเหลวของระบบท่อพลาสติก

สาเหตุบางประการที่ระบบท่อพลาสติกอาจล้มเหลว คือ การยึดติดของท่อ หรือการติดกาวที่ไม่ดีระหว่างการติดตั้ง และความเสียหายทางกายภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น จากการแทรกซึมของรากต้นไม้

ขอบคุณข้อมูล
en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pipework#uPVC_Variants


เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ