เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ และวาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง เหล็กหล่อ สแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ
06-4963-6558 ติดต่อฝ่ายขาย
@aquatechsupply แอดไลน์สอบถาม

สารเคมี vs วัสดุยูพีวีซี ชุด 1-13

เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ


ชุดที่ 1

Acetylene |  Acrylonitrile | Adipic Acid | Allyl Alcohol | Allyl Chloride | Potassium Alum | Aluminum Acetate | Aluminum Ammonium Sulfate | Aluminum Bromide | Aluminum Chloride | Aluminum Fluoride | Aluminum | Hydroxide | Aluminum Sulfate | Amber Acid (Succinic Acid) | Amino acetic Acid

ชุดที่ 2

Ammonia Gas | Ammonium Hydroxide | Ammonium Acetate | Ammonium Bicarbonate | Ammonium Carbonate | Ammonium | Ammoride Fluoride | Ammonium Hydrogen Fluoride | Ammonium Metaphosphate | Ammonium Nitrate | Ammonium Perchlorate | Ammonium Persulfate | Ammonium Phosphate | Ammonium Sulfate | Ammonium Sulfide

ชุดที่ 3

Ammonium Sulfite | Amyl Acetate | Amyl Borate | Amyl Chloride | Aniline | Aniline Hydrochloride | Animal Oil | Antimony Trichloride | Antimony Trioxide | Aqua Regia | Arsenic | Asphalt | Barium Carbonate | Barium Chloride | Barium Hydroxide

ชุดที่ 4

Acetaldehyde | Acetamide | Acetic Acid | Acetic Acid (Glacial) | Acetic Anhydride | Acetone | Acetone Aqueous | Acetonitrile | Acetophenone | Acetyl Acetone | Acetyl Bromide | Acetyl Chloride

ชุดที่ 5

Barium Nitrate | Barium Sulfate | Beer | Beet Sugar Liquor | Benzaldehyde | Benzene | Benzene Sulfonic Acid | Benzine | Benzoic Acid | Benzoyl Chloride | Benzyl  Alcohol | Benzyl Benzoate | Benzyl Chloride | Bismuth Carbonate | Black Liquor

ชุดที่ 6

Bleaching Agent | Borax | Boric Acid | Boron Trichloride | Bromic Acid | Bromine Vapor | Bromine Water | Butadiene | Butane | Butyl Acetate | Butyl Acrylate | Butyl Alcohol | Butyl Amine | Butyl Bromide | Butyl Carbitol

ชุดที่ 7

Butyl Cellosolve | Butyl Chloride | Butyl Ether | Butyl Mercaptan | Butyl Phenol | Butyl Phthalate | Butyl Stearate | Butylene | Butyn Diol | Butyric Acid | Caffein Citrate | Calcium Acetate | Calcium Bromide | Calcium Bisulfite Calcium Hydrogen Sulfite | Calcium Carbonate | Calcium Chlorate

ชุดที่ 8

Calcium Chloride | Calcium Hydroxide | Calcium Hypochlorite | Calcium Nitrate | Calcium Sulfate | Calcium Sulfide | Cane Sugar Liquor | Caprylic Acid | Carbitol | Carbon Dioxide (Wet-Dry) | Carbon Disulfide | Carbon Monoxide | Carbon Tetrachloride | Carbonic Acid | Casein

ชุดที่ 9

Caster Oil | Caustic Potash (Potassium Hydroxide) | Chloric Acid | Chlorine Dioxide | Chlorine (Gas-Water) | Chloro Benzene | Chloroform | Chloro Sulfonic Acid | Chromic Acid Anhydride | Chromic Potassium Alum | Citric Acid

ชุดที่ 10

Coconut Oil | Copper Acetate | Copper Borofluoride | Copper Carbonate | Copper Chloride | Copper Cyanide | Copper Fluoride | Copper Nitrate | Copper Sulfate | Corn Oil | Cron Syrup | Cotton Seed Oil | Cresol | Creosote | Croton Aldehyde | Cryolite

ชุดที่ 11

Dichloro Benzene | Dichloroethy Lene | Diethloroiso Propyl ether | Diethylamine | Diethylene Triamine | Diethylether | Diglycolic Acid | Diisobutyl Ketone | Diisobutylene | Diisopropyl Ketone | Dimetyl Acetamide | Dimethyl Amine |Dimethyl Aniline | Dimethyl Ether | Dimethyl Formamide | Dimethyl Phthalate

ชุดที่ 12

Cupric Fluoride | Cuprous Chloride | Cyclhexane | Cyclohexanol | Cyclohexanone | Decalin | Decane | Dextrine | Dextrose | Diacetone Alcohol | Dibenzyl Ether | Dibutyl Amine | Dibutyl Ether | Dibutyl Phthalate | Dibutyl Sebacate | Dichloro Acetic Acid

ชุดที่ 13

Dichloro Benzene | Dichloroethy Lene  | Diethloroiso Propyl ether | Diethylamine | Diethylene Triamine | Diethylether | Diglycolic Acid | Diisobutyl Ketone | Diisobutylene | Diisopropyl Ketone | Dimetyl Acetamide | Dimethyl Amine | Dimethyl Aniline | Dimethyl Ether | Dimethyl Formamide | Dimethyl Phthalate


เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ