เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ และวาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง เหล็กหล่อ สแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ
06-4963-6558 ติดต่อฝ่ายขาย
@aquatechsupply แอดไลน์สอบถาม

สารเคมี vs วัสดุยูพีวีซี ชุด 27-38

เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ


ชุดที่ 27

Potassium Bicarbonate | Potassium Bichromate | Potassium Bisulfate | Potassium Borate | Potassium Bromate | Potassium Bromide | Potassium Chlorate (Aqueous) | Potassium Chloride | Potassium Chromate | Potassium Cyanide | Potassium Ferrocyanide | Potassium Fluoride | Potassium Hypochlorite | Potassium Iodide | Potassium Nitrate

ชุดที่ 28

Potassium Perborate | Potassium Perchlorate | Potassium Permanganate | Potassium | Persuifate | Potassium Phosphate | Potassium Sylfate | Potassium Sulfide | Potassium Sulfite | Potassium Thiocyanate | Propane | Propionic Acid | Propyl Acetate | Propyl Alcohol | Propyl Nitrate | Propylene Dichloride

ชุดที่ 29

Propylene Oxide | Pyridine | Rhodium Chloride | Salicyl Aidehyde | Salieylic Acid | Silicie Acid | Silicon Oil | Silver Acetate | Silver Chloride | Silver Cyanide | Silver Nitrate | Silver Sulfate | Sodium Acetate | Sodium Alum | Sodium Benzoate

ชุดที่ 30

Sodium Bicarbonate | Sodium Bichromate | Sodium Bisulfate | Sodium Bisulfite | Sodium Bromate | Sodium Bromide | Sodium Carbonate | Sodium Chlorate | Sodium Chloride | Sodium Chlorite | Sodium Cyanide (Solution) | Sodium Dithionite | Sodium Ferricyanide | Sodium Ferrocyanide | Sodium Fluoride | Sodium Hydroxide

ชุดที่ 31

Sodium Hydroxide | Sodium Hypochlorite | Sodium Iodide | Sodium Metasilicate | Sodium Nitrite |  Sodiumpalmitate | Sodium Perborate | Sodium Perchlorate | Sodium Peroxide | Sodium Persulfate

ชุดที่ 32

Sodium Phosphate Acidity-Alkaline-Neutal | Sodium Silicofluoride | Sodium Sulfate | Sodium Sulfite | Sodium Thiocyanate | Soybean oil | Stannic Chloride | Stannous Chloride | Stearic Acid | Styrene | Succinic Acid | Sulfamic Acid | Sulfonated Oil

ชุดที่ 33

Sulfure | Sulfur Chloride | Sulfur Dichloride | Sulfur Dioxide (dry-wet) | Sulfur Trioxide | Sulfuric Acid

ชุดที่ 34

Sulfuric Acid | Sulfurous Acid | Sulfuryl Chloride | Tall oil | Tannic Acid (Tannin) | Tartaric Acid (Dioxysuccinic Acid) | Tertiary Butyl Alcohol | Terachloro Ethane | Teraethyl Lead | Trtrahyldrofuran | Tetralin (Tetrahydronap. Hthalene) | Tetramethyl Ammonium Hydroxide | Titanic Sulfate | Titanium Dioxide

ชุดที่ 35

Titanous Sulfate | Titanium Tetrachloride | Toluene (Toluol) |Triacetin | Tributyl Phosphate | Trichloro Acetic Acid | Trichloro Ethylene | Tricresyl Phosphate | Triethanol Amine |  Triethyl Amine | Trimethyl Propane | Trupentine | Uranium Oxide | Urea | Urine | Vaseline (Petrolatum)

ชุดที่ 36

Vinegar | Vinyl Acetate | Water (Potable Water) | Xylene | Zinc Acetate | Zinc Bromide | Zinc Chloride | Zinc Cyanide | Zinc Nitrate | Zinc Sulfate | Hydrochloric Acid Allyl, Chloride | Hydrochloric Acid, Benzene  Hydrochloric Acid, Chlorobenzene | Hydrochloric Acid, Ferric Chloride | Hydrochloric Acid, Ferrous Chloride

ชุดที่ 37

Hydrochloric Acid, Ferrous Chloride | Hydrochloric Acid, Hydrofluoric Acid | Hydrochloric Acid, Nitric Acid | Hydrochloric Acid , Ortho Chlorophenol | Hydrochloric Acid, Sulfuric Acid | Chromic Anhydride, Ammonium Fluoride | Chromic Anhydride, Shromium Sulfate, Sodium Silicofluoride | Chromic Anhydride, Sodium Silicofluoride, Oxalic Acid | Nitric Acid Hydrofluoric Acid

ชุดที่ 38

Nitric Acid, Sulfuric Acid | Sulfuric Acid, Chromic Anhydride | Sulfuric Acid, Chromic Anhydride Phosphoric Acid | Sulfuric Acid, Chromic Anhydride, Water | Sulfuric Acid, Chromic Anhydride, Silicofluoride | Sulfuric Acid, Hydrofluoric Acid | Sulfuric Acid, Nitric Acid, Chlorine Gas | Sulfuric Acid, Sulfurous Acid | Sulfuric Acid, Spelter, Manganese Sulfate | Sodium Sulfate, Sulfuric Acid, Formaldehyde | Sulfuric Acid, Phosphoric Acid | Nitric Acid, Hydrofluoric Acid, Phosphoric Acid


เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ