เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ และวาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง เหล็กหล่อ สแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ
06-4963-6558 ติดต่อฝ่ายขาย
@aquatechsupply แอดไลน์สอบถาม

สารเคมี vs วัสดุยูพีวีซี ชุด 14-26

เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ


ชุดที่ 14

Dimethyl Sulfoxide | Dioctyl Phthalate | Dioxane | Dioxolane | Diphenyl Oxide | Disodium Hydrogen Ortho Phosphate | Epichloro Hydrin | Ethanolamine | Ethyl Acetate | Ethyl Acetoacetate | Ethyl Acrylate | Ethyl Alcohol | Ethyl Benzene | Ethyl Chloride | Ethyl Ether | Ethyl Formate

ชุดที่ 15

2-Ethyl Hexanol | Ethyl Mercaptan | Ethyl Onochloro Acetate | Ethyl Oxalate | Ethylene Bromide | Ethylene Chloride (Dichloride) | Ethylene Chlorohydrin | Ethylene Diamine | Ethylene Glycol | Ethylene glycol Monoeth ether | Ethylene Oxice | Fatty Acids | Ferrous Chloride | Ferric Hydroxide | Ferric Nitrate | Ferric Sulfate

ชุดที่ 16

Ferric Sulfide | Ferric Chloride | Ferrous Hydroxide | Ferrous Nitrate | Ferrous Sulfate | Fluoroboric Acid | Fluorine gas | Fluosilicic acid | Formaldehyde | Formic Acid | FlonGas R11-12 | Gasolines | FlonGas R21-22 | Dieselfuels

ชุดที่ 17

FlonGas R13-14 | Kerosene | Fructose (Fruit sugar) | Fruit Juice | Furan (Furfuran) | Furfural | Furfuryl Alcohol | Gallic Acid | Photo Graphic Chemicalsag | Gasoline. Sour | Plating Solutions | Gelatin & Glue | Gin | Glycerol (Glycerine) | Glycolic acid | Heavy Oil

ชุดที่ 18

Heptane | Hexane | Hexyl Alcohol | Hydrazine | Hydrobromic Acid | Hydrochloric Acid | Hydrocyanic Acid | Hydrofluoric Acid | Hydrogen | Hydrogen Fluoride

ชุดที่ 19

Hydrogen Peroxide | Hydrogen Sulfide | Hydroiodic Acid | Hydroquinone | Hypochlorous Acid | Iodine | Isobutyl Alcohol | Iso-octane | Isophorone | Isopropyl Acetate | Isopropyl Alcohol | Isopropyl Chloride | Isopropyl Ether

ชุดที่ 20

Linoleic Oil | Linseed Oil | Lithium Bromide | Lithium Chloride | Lithium Hydroxide | Lubricating Oil (ASTM1-2-3) | Machine Oil | Magnesium Carbonate | Magnesium Chloride | Magnesium Citrate | Magnesium Fluoride | Magnesium Hydroxide | Magnesium Nitrate | Magnesium Sulfate

ชุดที่ 21

Manganese Chloride | Nanganese Sulfate | Malwic Acid | Malic Acid | Mercuric Chloride | Mercuric Cyanide | Mercuric Nitrate | Mercuric Sulfate | Mercurous Nitrate | Mercury | Methane | Methyl Acetate | Methyl Acrylate | Methyl Alcohol | Methyl Amine

ชุดที่ 22

Methyl Bromide | Methyl Cellosolve | Methyl Chloride | Ethyl Chloroform | Methyl ethyl Ketone | Methyl Formate | Methyl Isobutyl Carbinol | Methyl Isobutyl ketone | Methyl Isopropyl Ketone | Methyl Methacrylate | Methyl Monochloro-Acetate | Methyl Salicylate | Methylene Bromide | Methylene chloride | Methylene Iodine | Monochloro-Acetic Acid

ชุดที่ 23

Mono Chlorobenzene | Monoethanol Amine | Onomethyl Aniline | Morpholine | Naphtha | Napthalene | Natural Gas | Nickel Acetate | Nickle Dichioride | Nickle Nitrate | Nickle Sulfate | Nicotine | Nicotinc Acid | Nitric Acid

ชุดที่ 24

Nitric Acid | Nitrobenzene | Nitroethane | Nitrogen Dioxide | Nitromethane | Nitrotouluene | Nitrous Acid | Nitrous Oxide | Ocatane | Octene | Oleic Acid | Oleum Fuming Sulfric Acid | Olive Oil | Organic phosphorus Series Insecticide (Sumition) | Oxalic Acid

ชุดที่ 25

Oxialic Acid | Oxygen Gas | Ozone | Palmitic Acid | Paraffin Oil | Perchloro Ethylene | Perchloric Acid | Petrolenm Oils | Phenol | Phenyl Hydrazine | Phenylhydrazine Hydrochloride | Phosgene Gas | Phosphoric Acid

ชุดที่ 26

Phosphoric Acid | Phophorus Oxychlorid (Phosphoryl Chloride) | Phoshotus Pentoxide | Phosphorus Red Yellow | Phosphorus Trichloride | Starch | Photographic Solurion (Sosium Rhiosulfate) | Phthalic Acid | Picric Acid | Polyerthylene Glycol | Poly Aluminium Chloride | Polyvinyl Acetate (PvA) | Polyvingyl Alcohol | Potassium Carbonate | Potassium Acetate | Potassium Aluminum Silicate


เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ