เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย ท่อ อุปกรณ์ และวาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง เหล็กหล่อ สแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ
06-4963-6558 ติดต่อฝ่ายขาย
@aquatechsupply แอดไลน์สอบถาม

การเชื่อมต่อวาล์ว – Connection “KITZ”

เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ


การต่อวาล์วและท่อมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก งานเชื่อมต่อจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมหรือความเสียหายหลังจากเชื่อมต่อวาล์ว

วาล์วถูกแบ่งประเภทตามการเชื่อมต่อปลาย (End Connection) ไว้ 3 แบบ ได้แก่ การเชื่อมต่อแบบเกลียว, การเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน และการเชื่อมต่อแบบเชื่อม

1. การเชื่อมต่อแบบเกลียว (Threaded Connection)

วาล์วเชื่อมต่อกับท่อโดยใช้เกลียวท่อ การเชื่อมต่อประเภทนี้ใช้สำหรับวาล์วที่มีขนาดค่อนข้างเล็กเป็นหลัก ไม่เกิน 2 นิ้ว ที่มีระดับแรงดัน 1 MPa หรือต่ำกว่า

การเชื่อมต่อแบบเกลียว ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเชื่อมต่ออื่น ๆ คือ ไม่จำเป็นต้องมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น โบลต์ (BOLT) หรือ สลักเกลียว, นัต, น็อต (NUT) หรือ เกลียวตัวเมีย ทำให้ประหยัดแต่ซ่อมแซมได้ยาก

เกลียวมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

Tapered thread จะมีลักษณะเรียว มีส่วนที่เรียกว่าเกลียวใน และเกลียวนอก
Parallel thread มีลักษณะแบบขนาน ส่วนใหญ่แล้ววาล์วใช้ประเภทเกลียวแบบ Tapered thread

blog.valve-connection.Tapered thread1
blog.valve-connection.Parallel thread1

2. การเชื่อมต่อแบบเชื่อมต่อรอย (Welded Connection)

วาล์วถูกเชื่อมโดยตรงกับท่อ การเชื่อมต่อนี้มักใช้ในกรณีที่การปิดการรั่วไหลอย่างสนิท เช่น ในระบบท่อส่งน้ำที่มีอุณหภูมิสูง และแรงดันสูง การเชื่อมต่อรอยมี 2 ประเภท ได้แก่

Socket Weld ปลายเชื่อมของวาล์วจะมีรูปร่างเป็นเต้ารับ หรือส่วนกลวง ซึ่งสอดท่อเข้าไปแล้วเชื่อมเข้ากับวาล์ว ข้อต่อนี้ใช้สำหรับวาล์วขนาดเล็กเป็นหลักไม่เกิน 2 นิ้ว

Butt Weld ปลายวาล์ว และปลายท่อเชื่อมติดเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรอยต่อ ขอบทั้งสองมีมุมเอียงสำหรับเชื่อมต่อ วิธีการเชื่อมต่อรอยนี้นี้ใช้ได้กับวาล์วทุกขนาด

blog.valve-connection.Socket weld1
blog.valve-connection.butt weld1

3. การเชื่อมต่อแบบหน้าแปลน (Flanged Connection)

วาล์วถูกประกบด้วยปลายของท่อทั้ง 2 ในรูปของหน้าแปลน และหน้าแปลนทั้งสองเชื่อมต่อกันโดยใช้สลักเกลียว และน็อต การเชื่อมต่อแบบหน้าแปลนเป็นวิธีการทั่วไปในการเชื่อมต่อวาล์วได้ตั้งแต่ระดับแรงดันต่ำ-สูง เหมาะสำหรับวาล์วขนาดเล็ก – ใหญ่

blog.valve-connection.Flanged valve1

ขอบคุณข้อมูล
kitz.co.jp/english2/connection_duct.html


เราเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ยูพีวีซี ท่อยูพีวีซี uPVC วาล์วยูพีวีซี uPVC วาล์วทองเหลือง วาล์วเหล็กหล่อ วาล์วสแตนเลส SANKING, KITZ, KISTLER, ERA, CENIT ฯลฯ